Diagnostyka leczenie chorób stóp i paznokci
780 084 080

Podologia

Doppler Dopplex ABility

Doppler Dopplex ABility jest to aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI). Badanie ABI, przy użyciu systemu Dopplex Ability, automatycznie oznacza wskaźnik kostka- ramię. Optymalny wynik dla osoby zdrowej powinien wynieść 1, czyli równe ciśnienie w kostce i ramieniu. Im wynik jest mniejszy od jedności, tym większe jest niedokrwienie, a wynik większy niż jeden świadczy o sztywności tętnic. Badanie wskaźnika kostka-ramię trwa około pięciu minut, jest nieinwazyjne i nie wymaga wcześniejszej stabilizacji pacjenta.
Jego wyniki informują o potencjalnym ryzyku chorób układu naczyniowego.

Przez ostatnie 30 lat, ręczne dopplery Huntleigh Healthcare były naturalnym wyborem podczas oznaczania wskaźnika kostkowo-ramiennego (ABI) na całym świecie. Wiedza i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliła producentowi zidentyfikować trudności stojące przed lekarzem podczas obliczania (ABI). Najważniejszymi problemami są: presja czasu, możliwy błąd pomiarowy, komfort pacjenta i ograniczona ilość badań możliwa do wykonania w czasie dnia pracy. Użycie systemu Dopplex Ability, do automatycznego oznaczania wskaźnika (ABI) , umożliwi wykonanie badania szybko, dokładnie i w prosty sposób .

ABI oblicza się łatwo i dokładnie w 3 minuty, bez potrzeby wcześniejszej stabilizacji pacjenta. Wyniki są automatycznie obliczane , interpretowane i wyświetlane wraz z falami tętna na panelu LCD. Wyniki badania mogą być drukowane na papierze termicznym lub samoprzylepnej etykiecie poprzez wbudowaną drukarkę. Dopplex Ability rejestruje także krzywe przebiegu tętna odczytane z okolic kostki. Lekarz otrzymuje dodatkowe dane do postawienia diagnozy, co ma szczególne znaczeniu u pacjentów narażonych na zwapnienie tętnic – np. w przebiegu cukrzycy.

Zadzwoń do nas

780 084 080

Twój plan leczenia jest zaprojektowany z myślą o stałym postępie, a każda faza jest szybko wdrażana.

Zadzwoń